งานอาจารย์/ด้านวิชาการ Jobs RSS

ครู  The Steps 07 Aug 2019

ครูสอนคณิต ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม เงินเดือน 9,000-12,000 บาท  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 20 Jul 2019

รับสมัครครูคณิต และครูภาษาอังกฤษ สอนชั้นประถม  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 15 Jul 2019

นักวิชาการอาหาร  ฝ่ายเลขานุกาคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 19 Jun 2019

ผู้ช่วยวิจัย  โครงการวิจัย 03 Jun 2019

รับสมัครครูอนุบาล ด่วน  โรงเรียนอนุบาลสาริศา 27 May 2019

ครูผู้ช่วย Fulltme ประจำศูนย์คุมองเดอะมอลล์บางกะปิ  Kumon the Mall Bangkapi คุมอง เดอะมอลล์บางกะปิ 13 May 2019

ครูสอนคณิต ครูอนุบาล  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 08 May 2019

ครูพี่เลี้ยง  เบรนนี่ คิดส์ แม่แต เนอสเซอรี่ 19 Apr 2019

รับสมัครครูสอนคณิต ครูสอนภาษาอังกฤษและครูอนุบาล  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 16 Apr 2019

ครูสอนคณิต ครูภาษาอังกฤษ ครูอนุบาล หลายอัตรา  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 30 Mar 2019

อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 25 Mar 2019

ครูคณิต ครูภาษาอังกฤษ ครูปฐมวัยหลายอัตรา  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 03 Mar 2019

ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมปลาย ( ป.4 - 6)  โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 04 Jan 2019

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตรต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 Nov 2018

ครูภาษาอังกฤษและ ครูปฐมวัย  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 16 Nov 2018

อาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเกษตร 09 Oct 2018

ครูอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลธิดารัก โชคชัย 4 ซอย 75 ลาดพร้าว 04 Oct 2018

ครูสอนบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี 02 Oct 2018

ครูวิทย์1 คณิต3 อังกฤษ 2 ภาษาไทย1 ครูปฐมวัย3  โรงเรียนสหมิตรพิทยา 11 Sep 2018