เมล็ดกาแฟคั่ว

งานธุรการ/เลขานุการ Jobs RSS

ผู้ช่วย/เลขานุการ  บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 10 May 2017

ธุรการประจำอพาร์ตเมนต์  บ้านรวมทรัพย์ 08 May 2017

ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หาดใหญ่  J.E.T Inter group 08 May 2017

เจ้าหน้าที่ธุรการ  เวิลด์ไวด์ ครีเอทีฟ ไลเซนซิ่ง 07 May 2017

เจ้าหน้าที่ธุรการ  สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย 05 May 2017

พนักงานธุรการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 02 May 2017