เมล็ดกาแฟคั่ว

งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน Jobs RSS

Architect  บริษัท นาซ ดีไซน์ จำกัด 29 Nov 2017

พนักงานก่อสร้าง  อัลฟาไทย ดีไซน์ และรับก่อสร้าง 24 Nov 2017

สถาปนิก / โฟร์แมน  เอวิชชั่น ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 21 Nov 2017

วิศกรโยธา  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี 04 Oct 2017

โฟร์แมนควบคุมงาน / งานตกแต่งภายใน  หจก.กิตตินันท์ เดคคอร์เรชั่น 03 Oct 2017

Interior Designer  ALPHABET DESIGN 02 Oct 2017

พนักงานควบคุมงานตกแต่งภายใน  บริษัท ลาร์เซ่นส์ จำกัด 17 Aug 2017

ผู้ควบคุมงานถมดิน/ช่างเทคนิค  ภัทรถมดิน 13 Aug 2017

Interior Designer  ALPHABET DESIGNER 07 Aug 2017

ผู้ประสานงานโปรเจ็ค  แอลเอฟแลนด์สเคป 15 Jun 2017

สถาปนิกออกแบบ  บริษัทแบมบูรูจำกัด 07 Jun 2017