เมล็ดกาแฟคั่ว

งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน Jobs RSS

Senior Foreman 2 ตำแหน่ง  บริษัท เดอะไพร์ม อินทีเรีย แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด 23 Jan 2018

Junior Foreman 2 ตำแหน่ง  บริษัท เดอะไพร์ม อินทีเรีย แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด 23 Jan 2018

สถาปนิก  บจก.เออร์เบิน แคพิทอล แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 18 Jan 2018

ช่างก่อสร้าง (ช่างปูน)  NMA Construction 14 Jan 2018