เมล็ดกาแฟคั่ว

งานโยธา/สถาปัตย์/แต่งภายใน Jobs RSS

รับสมัครงานผู้รับเหมาติดตั้ง ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ ช่างสี  บริษัท แนชั่นแนลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 17 Apr 2018

วิศวกรไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์  บริษัทซีเคเทคจำกัด 05 Mar 2018

โฟร์แมนควบคุมงาน  บริษัท โปรบิวดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 03 Mar 2018

Senior Foreman 2 ตำแหน่ง  บริษัท เดอะไพร์ม อินทีเรีย แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด 23 Jan 2018

Junior Foreman 2 ตำแหน่ง  บริษัท เดอะไพร์ม อินทีเรีย แอนด์ เดคอเรชั่น จำกัด 23 Jan 2018

สถาปนิก  บจก.เออร์เบิน แคพิทอล แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 18 Jan 2018

ช่างก่อสร้าง (ช่างปูน)  NMA Construction 14 Jan 2018