เมล็ดกาแฟคั่ว

งานช่าง/วิศวกร Jobs RSS

Foreman  F SQUARE INTERNATIONAL GROUP 14 Jun 2017

ช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา  บ้านธีระพันธ์ 13 Jun 2017

โฟร์แมน ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ตำแหน่ง ด่วน  บริษัทชัดเจน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 12 Jun 2017

ช่างพันมอเตอร์  เจริญการไฟฟ้า 11 Jun 2017

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวมีกำหนดเวลา(ชาย) วุฒิ ปวส. ด้านช่าง (ทุกสาขา)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 09 Jun 2017

วิศวกรเขียนแบบ  บริษัท ไคเซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 31 May 2017

ช่างอิเล็คทรอนิคส์  เจ.ที.ที.เทค จำกัด 31 May 2017

ช่างอลูมิเนียมำจนวนมาก รายวัน รายเดือน รับเหมาช่วงติดตั้ง  เอ.เอส เยนเนอรัล96 30 May 2017

ช่างไฟฟ้างานระบบปรับอากาศ  หจก.เอส.เอส.เค.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี (2007) 26 May 2017

ช่างซ่อมกล้องวงจรปิด  บริษัท แอ็คซิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 19 May 2017

วิศวกรงานระบบ  บีเอซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 18 May 2017

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  บริษัท เอนคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด 18 May 2017

บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัดรับสมัครงานในตำแหน่ง Supervisor จำนวน 1 ตำแหน่ง  บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัด 18 May 2017

ช่างยนต์  แบร์อาร์ 16 May 2017

ช่างทำสีรถยนต์ หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพศชาย  เอส.ดับบลิว.เซอร์วิส จำกัด 13 May 2017

ช่างทำสีรถยนต์  เอสดับบิว คาร์เซอร์วิส จำกัด 13 May 2017

พนักงานช่างและวิศวกร  วี.เอส.รีฟริก ซิสเต็ม จำกัด 09 May 2017

ช่างประจำอาคาร  บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด 02 May 2017