เมล็ดกาแฟคั่ว

งานไอที/คอมพิวเตอร์ Jobs RSS

รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (IT Support) ด่วน จำนวน 1 อัตรา  บริษัท สปอร์ตแมกซ์ จำกัด 11 Jan 2018

พนักงานคีย์ข้อมูล  รุ่งอรุณเภสัช 05 Dec 2017

์Network Operation Support ประจำโครงการ หลายอัตรา  วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด 22 Nov 2017

Technical Support  วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด 22 Nov 2017

Technical Support  บริษัท วันโอวัน โกลเบิ้ล จำกัด 22 Nov 2017

System Analyst  บริษัท เอสอาร์ซีซี จำกัด 20 Nov 2017

Software Engineer  บริษัท เอสอาร์ซีซี จำกัด 20 Nov 2017

Programmer Java , C# .Net  บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด 09 Nov 2017

HybridDigital รับสมัคร System Engineer (Work at Chamchuri Square)  HybridDigital 04 Nov 2017

Game Master  Total VR 19 Oct 2017

Web Designer & Front-end Developer  Liquidity Digital Business Development 19 Oct 2017

ช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร/พรื้นเตอร์  บริษัท มาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด 19 Oct 2017

Programmer 10 ตำแหน่ง  บริษัท ซีนิธซอฟต์ จำกัด 18 Oct 2017

Web Designer  บริษัท รัชชอป จำกัด 18 Oct 2017

นักศึกษาฝึกงาน  บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด 18 Oct 2017

Java Programmer  บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด 06 Oct 2017

ช่างเทคนิค และติดตั้งระบบไฟฟ้า-งานระบบ IT-ระบบภาพ-เสียง  บริษัทเอส ที พลัส ซิสเท็ม จำกัด 25 Aug 2017

เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Support)  ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 16 Aug 2017

Technical Support  ECT Co., Ltd. 09 Aug 2017

ช่างเทคนิค  บริษัท แอสตั้นเทค จำกัด 05 Aug 2017