เมล็ดกาแฟคั่ว

งานวิทยาศาสตร/R&D Jobs RSS

sale superviser เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค 04 Jan 2018

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์  บริษัท เนชั่นแนลเฮลธ์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 29 Sep 2017

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 2.เจ้าหน้าที่ผลิต 3.เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ  บริษัท ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด 01 Jul 2017

นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเงินและบัญชี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09 May 2017

ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท โยธา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 08 May 2017