เมล็ดกาแฟคั่ว

งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง Jobs RSS

หัวหน้าผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์  บริษัท พัสวี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 24 Nov 2017

พนักงานขับรถ / พนักงานฝ่ายผลิตด้านการเกษตร  บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด 19 Aug 2017

พนักงานดูแลสวน  บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด 03 May 2017