...

งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์ Jobs RSS

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย (พนักงานชั่วคราว)  Digital Savvy Co.,Ltd. 14 Jun 2018

เปิดรับสมัครงานออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หยุดเสา-อาทิต  SBG group 14 Jun 2018

พนักงานดูแลลูกค้า  บริษัทเอส เอ โอ การเกษตร จำกัด 04 Jun 2018

รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์  พลอยไพลิน แมนชั่น 03 Jun 2018

พนักงาน Reception 1ตำแหน่ง  Watson Vaughan & associates 17 May 2018

ต้อนรับ โอเปอร์เรเตอร์ ประชาสัมพันธ์  S.B.G.GROUP 03 May 2018