jobs in bangkok


พบกับเมล็ดกาแฟคั่วคุณภาพระดับโลก คอกาแฟต้องห้ามพลาดได้ที่ เมล็ดกาแฟคั่ว.com 

งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน Jobs RSS

พนักงานผลิตในโรงงาน, จนท ธุรการประสานงาน ควบคุมผลิต  ชาร์มเมอร์ ซานิทารี่แวร์ จำกัด 12 Jun 2019

ช่างพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ลูกฟูกFlexo)  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 09 Jun 2019

ช่างพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ลูกฟูกFlexo)  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 31 May 2019

ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการ  บริษัท โจแวนสยาม จำกัด (JoVanSiam Co., Ltd.) 23 May 2019

หัวหน้าโรงไม้สับ  ขอนแก่นกรีรพาวเวอร์ จำกัด 03 May 2019

ช่างปรับฉีดพลาสติก  เดอะปิกเมนท์ชั่น 13 Mar 2019

พนักงานทั่วไป  ออฟเซต ปริ้นท์ 03 Jan 2019