งานพัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษา/ISO Jobs RSS

Mobile Application Developer (ios, android) 5 ตำแหน่ง  aitechnovation 05 Mar 2020

KM Specialist  มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 09 Jan 2020

ที่ปรึกษา  Bring Luck ., Co. Ltd. (บริษัท บริง ลัค จำกัด) 04 Jan 2019

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ  JNP SOLUTION CO.,LTD. 22 Oct 2018