เมล็ดกาแฟคั่ว

งานทรัพยากรบุคคล Jobs RSS

ฝ่ายบุคคล  ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 10 Mar 2018

พนักงานฝ่ายบุคคล  โรงเรียนนานาชาติทรีนีตี้ 09 Mar 2018

เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล  บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด 10 Jan 2018

ผู้จัดการฝ่ายขาย,พนักงานขายหลายอัตรา  จันทบุรี เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด (สี่เเยกวัดไผ่ล้อม) 08 Jan 2018