เมล็ดกาแฟคั่ว

งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics Jobs RSS

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ  บริษัท เวิลด์ไวด์ โซฟา จำกัด 19 Mar 2018

พนักงานธุรการและแพ็คสินค้า  บจก.นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด 20 Feb 2018

เจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 17 Jan 2018

Purchasing Officer  The Tongsai Bay Cottages & Hotel Co., Ltd. 08 Jan 2018

ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ-ขนส่ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธาดา เทรดดิ้ง 298/44 หมู่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 06 Jan 2018

สโตร์  ภัตตาคาร เล่งหงษ์ 01 Jan 2018