เมล็ดกาแฟคั่ว

นครปฐม Jobs RSS

พนักงานขาย  บริษัท สมฤดี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 20 Jan 2018

เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล  บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด 10 Jan 2018

วิศวกรวิเคราะห์โครงการ  สำนักงานประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 01 Dec 2017

พนักงานประจำออฟฟิศ  YIC Group 29 Nov 2017

พนักงานคลังสินค้า  บริษัท อรุณศิลป์พัฒนา จำกัด 13 Nov 2017

เสมียน  บุญถาวรฟอกซีด 08 Nov 2017

Education Consultant ที่ปรึกษาทางด้านการศึกษา  Classy English International Co., LTd 02 Nov 2017

พนักงานขับรถและแพ็คสินค้า  BULLET INTERNATIONAL EXPRESS LTD.,PART 04 Sep 2017

ผู้ช่วยทำคุกกี้  ร้านคุกกี้คุณทราย 17 May 2017