เมล็ดกาแฟคั่ว

พระนครศรีอยุธยา Jobs RSS

ช่างกลึง / ช่างมิลลิ่ง / ช่างเชื่อม  บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด 25 Sep 2017

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ : 2 อัตรา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวรพินท์ ไลฟ์ 08 Jun 2017

พนักงาน  หจก.ธณวรรพินธิ์ ไลฟ์ ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา จ.อยุธยา 22 May 2017