เมล็ดกาแฟคั่ว

พิษณุโลก Jobs RSS

ตัวแทนสินเชื่อ ทั่วประเทศ ประจำบริษัท สินสีมาลิสซิ่ง จำกัด  สินสีมาลิสซิ่ง 12 Sep 2017

ขายทางโทรสัพ  LDS 09 Jul 2017

ฝ่ายประสานงานทั่วไป, ฝ่ายคอนเฟิร์มออเดอร์สินค้า  shoot advertising พิษณุโลก 03 Jul 2017

• ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานลูกค้า • ฝ่ายคอนเฟริมออเดอร์ลุกค้าให้ทางบริษัท  ShootAds 04 May 2017