สมุทรสาคร Jobs RSS

พนักงานธุรการทั่วไป  บริษัท อิลีเมนท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 1999 จำกัด 01 Mar 2020

ช่างเชื่อม, ช่างกลึง, ช่างทั่วไป  บริษัท ทีเอสพี เอ็นจิเนียร์ 2014 จำกัด 01 Feb 2020

ช่างพิมพ์  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 07 Sep 2019

พนักงานออฟฟิศ  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 17 Jun 2019

พนักงานบัญชี  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 10 Jun 2019

ช่างพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ลูกฟูกFlexo)  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 09 Jun 2019

ช่างพิมพ์ (เครื่องพิมพ์ลูกฟูกFlexo)  บริษัท อักษรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด 31 May 2019

ช่างปรับฉีดพลาสติก  เดอะปิกเมนท์ชั่น 13 Mar 2019

พนักงานขาย  บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 27 Dec 2018

หนักงานขาย  บริษัท ธนนคร แอสเสท จำกัด 07 Dec 2018

ช่างเชื่อมประกอบ  สยามซันเทค 12 Nov 2018