bana soup

จันทบุรี Jobs RSS

ทรัพยากรบุคคล  บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้แทนจำหนายโตโยต้าจำกัด 11 Nov 2017

ผู้ช่วยหน้าเขียงร้านอาหาร  ครัวหัวปลา 30 Jul 2017

รับผู้ช่วยหน้าเขียง 1 คน เสริฟ 1 คน ติดต่อด่วน 087-1404759  ครัวหัวปลาชลบุรี 12 Jul 2017