เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานดูแลสวน

โพส 03 May 2017

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง)

http://[email protected]


ดูแลสวน รดน้ำ พรวนดิน ใสปุ๋ย เก็บกวาด ทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ประจำ บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 4.ขยัน อดทน รบผิดชอบ สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทนstrong text

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 470.-/วัน

วิธีการสมัคร

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด 7/1 ซอย สน.แสมดำ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.0-2450-6577-9 ,09-4447-1199 คุณนภาพร