เมล็ดกาแฟคั่ว

โฟร์แมน

โพส 04 May 2017

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด

ปทุมธานี (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.thaitanatrading.com/


ตำแหน่ง : โฟร์แมน จำนวน : 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน รายละเอียดงาน ควบคุมการตรวจสอบจำนวนสินค้าที่ได้รับ จัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเก็บให้ถูกต้อง ควบคุม Stock Pallet และคัดแยกสภาพ ดี-เสีย ให้ชัดเจน พนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ในด้านคลังสินค้า งานตรวจนับสินค้า จัดเก็บสินค้า ควบคุมสินค้า
 • มีความรู้ด้าน GMP
 • สามารถใช้ Computer Program Microsoft ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นกะได้ สวัสดิการพนักงาน
 • เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
 • รถรับส่งพนักงาน
 • เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
 • มีการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
 • ติดต่อ : คุณวรรณา ม่วงนิ่ม โทร 02-997-3999 ต่อ 222
 • Email : [email protected]

วิธีการสมัคร

- ติดต่อ : คุณวรรณา ม่วงนิ่ม โทร 02-997-3999 ต่อ 222
- Email : [email protected]