เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้ช่วยวิจัย (ป.โท โยธา)

โพส 08 May 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร (งานวิทยาศาสตร/R&D)

http://www.bsru.ac.th


ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง (สัญญา 1 ปี) เงินเดือน 17,500 บาท + โอที/ประกัน

หน้าที่ : ดำเนินการวิจัย เรื่อง คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  2. ชอบการทำวิจัย และมีความสนใจ เรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
  3. เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว+รูปถ่าย
  2. Transcript ม.ต้น - ปริญญาโท
  3. เล่มงานวิจัยปริญญาโท (Master Thesis)

ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์เท่านั้นที่ [email protected]

download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.bsru.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/05/201705_regis-form.pdf หรือ https://ufile.io/3vgor

เริ่มงานประมาณเดือน กรกฏาคม 2560 ประกาศรับสมัครนี้หมดอายุ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 17,500 บาท + โอที/ประกัน

วิธีการสมัคร

ส่งข้อมูลทางเมล์เท่านั้นที่ [email protected]