เมล็ดกาแฟคั่ว

นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเงินและบัญชี

โพส 09 May 2017

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพมหานคร (งานวิทยาศาสตร/R&D)

http://ifrpd.ku.ac.th/upload/library/files/LPRBWI0...


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 7 มิถุนายน 2560

วิธีการสมัคร

สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2