เมล็ดกาแฟคั่ว

รับสมัครงานตำแหน่ง Safety Engineer (วิศวกรความปลอดภัย)

โพส 15 May 2017

บริษัท ระยองซัคเซสโซลูชั่น จำกัด (RSS)

ระยอง (งานพัฒนาธุรกิจ/ที่ปรึกษา/ISO)


บริษัท ระยองซัคเซสโซลูชั่น จำกัด (RSS) รับสมัครงานตำแหน่ง Safety Engineer (วิศวกรความปลอดภัย) จำนวน 1 ตำแหน่ง สาขาวิชา : ปริญญาตรีสาขาความปลอดภัย, ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆที่มีความสนใจ

ลักษณะงาน งานซ่อมบำรุง/ งานเชื่อมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (นิคมมาบตาพุด จ.ระยอง) ลูกค้า : SCG Chemical & PTTGC Chemical

อัตราเงินเดือน ไม่มีประสบการณ์ : 18,000 บาท/เดือน มีประสบการณ์ : 20,000 - 22,000 บาท/เดือน

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ตัวอย่างสวัสดิการ
1. ค่าโทรศัพท์ต่อเดือน
2. ค่าเช่าบ้าน
3. เงินพิเศษกลับบ้านช่วงเทศกาล
4. เงินโบนัสประจำปี
5. เงินโบนัสจากผลกำไร 10% ของบริษัทฯ
6. เครื่องแต่งกาย, หมวกนิรภัย,แว่นตานิรภัย,รองเท้านิรภัย
7. งานเลี้ยงประจำปี, งานเลี้ยงปิด JOB, งานเลี้ยงนอกสถานที่จากชม.ความปลอดภัย
8. เงินสะสมพนักงาน 3%
9. ค่าเลี้ยงดูบุตร (ราย2ปี)
10. ค่านำพาพนักงาน

วิธีการสมัคร

**เบอร์โทรติดต่อ** 038-010630