เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าวางแผนกการผลิต

โพส 18 May 2017

บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด

สระบุรี (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1.รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ประจำโรงงานที่จังหวัดสระบุรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  1. วิศวกรประจำโรงงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า

วิธีการสมัคร

ส่ง Resum ที่ [email protected]