เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่จัดการสัมมนา

โพส 23 May 2017

บริษัท ซันแดนซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

นนทบุรี (งานบันเทิง/สื่อ/โฆษณา)


*ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการสัมมนา *

  • สามารถคิดและออกแบบการจัดการสัมมนาภายในสตูดิโอ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดในการจัดสัมมนา
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านการจัดสัมมนามาอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบอย่างสูง
  • สามารถทุ่มเท และมีความยืดหยุ่นด้านเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

E-mail : [email protected], หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ Sundance Go