เมล็ดกาแฟคั่ว

หัวหน้าฝ่ายผลิต

โพส 23 May 2017

บริษัท ไป่หง เทรดดิ้ง จำกัด

สมุทรปราการ (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


ปริญญาตรี มีประสบการณ์ เงินเดือน 15,000 (ทดลองงาน 3 เดือน 12,000)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 15,000 (ทดลองงาน 3 เดือน 12,000)

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง