เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ งานสรรหาบุคลากร

โพส 24 May 2017

บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

https://www.augmentis.biz/en/home/


บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จำกัด สถานที่: สาทร, กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน: งานประจำ

รายละเอียดงาน: Job Accountability: ·       Accountable in proactive sourcing IT/ Technology candidate board range from fresh graduation to executive level to timely meet the requirement of client. ·       Accountable for weekly and monthly sourcing target and manage the recruitment team in order to achieve the requirement result. ·       Possess personal networking and candidate database leading to IT/ Technology candidate and community. ·       Ensure creative sourcing activity have been approached and conducted to achieve the result. คุณสมบัติเพิ่มเติม: Qualification: ·       10 Year experience in recruiting IT/ Technology candidate, ·       Experiences in recruitment agency business relevant to IT candidate sourcing or related field, ·       Well rounded experience in result based environment, ·       Experience in managing recruitment team to get the result, ·       Hands on and Result Oriented, ·       Interpersonal and Negotiation skill, ·       Expert in building and managing relationship ·       High level of networking skill

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน: 80,000 - 120,000 บาท/รายเดือน

วิธีการสมัคร

Contact:

Kodchaporn Hasawaeng (Ammy)
Business Requirements Analyst
P : +66 2670 0930 Ext.118 | M : +66 9 3882 8886
Augmentis Group
Thailand | Singapore | Australia | Indonesia