เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานออกใบแจ้งหนี้

โพส 11 Jun 2017

บริษัทเพิ่มพูนทรัพย์ชิปปิ้ง จำกัด เลขที่ 2 ซอยกิตติวานิช ถนนริมคลองประปาแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงทพฯ 10800 โทร.02-585-1740 หรือ 08-27573783

กรุงเทพมหานคร (งานนำเข้า/ส่งออก/Shipping)


ดำเนินงานด้านเอกสารขาเข้าและขาออกเพื่อทำใบแจ้งหนี้วางบิลลูกค้าพร้อมออกใบกำกับภาษี,ติดตามประสานงานกับลูกค้าทางระบบอีเมลและระะอีเลคทรอนิคส์ ยินดีรับผู้จบใหม่

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือน 12,000 - 17,000 มีโบนัส หยุดเสาร์,อาทิตย์

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครวงเล็บสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเอง