เมล็ดกาแฟคั่ว

Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายดำเนินงาน)

โพส 16 Jun 2017

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)


Responsibilities;

 • บริหารจัดการและประสานงานกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างบริษัท
 • บริหารทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาในการดูแลลูกค้าแต่ละหน่วยงานของบริษัท
 • วิเคราะห์และแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานและการรักษาพนักงาน
 • วางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ตั้งงบประมาณการรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ Qualifications;
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานธรุกิจ Outsource กลุ่มโรงพญาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายปฎิบัติการ (Operations Service) อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานแม่บ้าน สายตรวจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถรับสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

สนใจติดต่อ 082-599-7955