เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้จัดการโครงการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โพส 16 Jun 2017

บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผู้บริหาร/ผู้จัดการ)

http://www.primethailand.com/


  1. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี บริบูรณ์
  2. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
  3. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรฯ หรืออาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์
  5. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. รับนโยบายจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ไปปฏิบัติให้ลุล่วงได้
  7. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรรฯ หรืออาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 (ตามประสบการณ์)

วิธีการสมัคร

สนใจส่งประวัติมาที่ [email protected]