เมล็ดกาแฟคั่ว

หัวหน้าฝ่าย / พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โพส 01 Jul 2017

บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด

ปทุมธานี (งานทรัพยากรบุคคล)


หัวหน้าฝ่ายบุคคล / พนักงานฝ่ายบุคคล

  • วุฒิปวช,-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (หากไม่มีประสบการณ์ต้องจบตรงสาขา)
  • ทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด คลอง 6 ปทุมธานี สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0909085264

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0909085264