เมล็ดกาแฟคั่ว

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 2.เจ้าหน้าที่ผลิต 3.เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

โพส 01 Jul 2017

บริษัท ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด

สมุทรสาคร (งานวิทยาศาสตร/R&D)


  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าความ ปลอดภัยวิชาชีพมีใบรับรองฯ ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ค่าแรง : ตามโครงสร้างของบริษัท สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยขยัน 300-600 / เดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตกลุ่ม , สายรถรับส่งฟรี (มหาชัย/แม่กลอง) , ประกันสังคม , ข้าวช่วงทำโอทีถึง 22.00 น.
  2. เจ้าหน้าที่ผลิต 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ค่าแรง : ตามโครงสร้างของบริษัท สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยขยัน 300-600 / เดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตกลุ่ม , สายรถรับส่งฟรี (มหาชัย/แม่กลอง) , ประกันสังคม , ข้าวช่วงทำโอทีถึง 22.00 น.
  3. เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จัดกัดสาขา) ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ค่าแรง : ตามโครงสร้างของบริษัท สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยขยัน 300-600 / เดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตกลุ่ม , สายรถรับส่งฟรี (มหาชัย/แม่กลอง) , ประกันสังคม , ข้าวช่วงทำโอทีถึง 22.00 น.
  4. พนักงานฝ่ายผลิต 20 อัตรา วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ค่าแรง : 310 บาท/วัน สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยขยัน 300-600 / เดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี, ประกันชีวิตกลุ่ม , สายรถรับส่งฟรี (มหาชัย/แม่กลอง) , ประกันสังคม , ข้าวช่วงทำโอทีถึง 22.00 น. ติดต่อสอบถาม : บริษัท ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด 034-851378-9 ต่อ 106 (คุณหน่อย089-8111017)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยขยัน 300-600 / เดือน , ตรวจสุขภาพประจำปี , โบนัสประจำปี,
ประกันชีวิตกลุ่ม , สายรถรับส่งฟรี (มหาชัย/แม่กลอง) , ประกันสังคม , ข้าวช่วงทำโอทีถึง 22.00 น.
4. พนักงานฝ่ายผลิต 20 อัตรา

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถาม : บริษัท ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด 034-851378-9 ต่อ 106 (คุณหน่อย089-8111017)