เมล็ดกาแฟคั่ว

โฟแมนคุมงาน

โพส 03 Jul 2017

หจก.ภูเก็ตปั้นจั่นและเสาเข็มเจาะ

ภูเก็ต (งานช่าง/วิศวกร)

https://www.ppbboredpile.com/


ลักษณะงาน ดูแลควบคุมและประสานงานอยู่หน้างาน คุณสมบัติ เพศชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถขับรถและมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์เกียวกับงานก่อสร้าง(งานฐานราก)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

081-5376019,084-3099786