เมล็ดกาแฟคั่ว

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

โพส 06 Jul 2017

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (งานกฎหมาย)

http://www.rojana.com


บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคตามมาตรฐานสากล ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด จึงต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
 3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานที่ปรึกษากฎหมาย
 4. มีใบอนุญาตทนายความ
 5. มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบและจัดทำสัญญาทั้งหมดของบริษัท
 2. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
 3. ว่าความและดำเนินคดีความต่างๆ ของบริษัท ในฐานะทนายความ
 4. ดูแลด้านการจัดทำเอกสารสำหรับยื่นต่อหน่วยงานรัฐและเอกชน, ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสังคม
3. ประกันอุบัติเหตุ
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี
6. เงินช่วยเหลืองานศพ

วิธีการสมัคร

ติดต่อ : คุณธนกร เลิศอุดมมั่งมี (เบอร์ติดต่อ 089-041-9833 หรือ 02-3186786-8)
1. ส่งประวัติส่วนตัวผ่านทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected]
2. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ : 2034/115 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 26 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310