เมล็ดกาแฟคั่ว

Front Office Manager (Urgent)

โพส 07 Jul 2017

Phuketfit Thailand

ภูเก็ต (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)

http://www.phuketfit.com


• Prefer Thai nationality • Good English skills • Good personality • Experience in a similar capacity in a hotel • Good in English skills

Benefit:

 1. Competitive Salary มีค่าตอบแทนสูง
 2. 2 day off per Week 8.5 Hour Per day วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันต่อสัปดาห์ ทำงานวันละ 8.5 ชั่วโมง
 3. 16 days a year public holiday วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วันต่อปี
 4. No work on New Year January 1 and Songkran Day April 13 ปิดวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ ทางโรงแรมหยุดให้พนักงานพักผ่อนและใช้ชีวิตกับครอบครัว
 5. Annual Leave 7 Day and for level - วันลาพักร้อนประจำปี 7 วัน ขั้นต่ำ และเพิ่มตามอายุงาน และลำดับขั้นงาน
 6. Fitness Studio/Program Bypass สามารถใช้บริการห้องออกกำลังกายและสิทธิพิเศษ ในการเข้าเรียนกับผู้ฝึกสอนทั้งไทยและต่างชาติฟรี
 7. Uniform เครื่องแบบพนักงาน
 8. Staff dormitory หอพักพนักงาน
 9. Staff Activity – Christmas Eve (Staff Party) งานคริสต์มัสสำหรับพนักงาน และกิจกรรมต่างๆ ประจำปี
 10. Team Building จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทีมบิวดิ้งนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
 11. English Training / Job Training มีการฝึกอบรมตลอดทั้งปี และ มีครูสอนภาษาอังกฤษเนื่องจากแขกต่างชาติ 100% และมีพนักงานต่างชาติ 10% ของพนักงานทั้งหมดที่พนักงานต้องสื่อสาร
 12. Staff Birthday งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
 13. Staff Meal อาหารพนักงาน
 14. Social Security ประกันสังคม
 15. Quarterly Bonus 4 times to year, plus Annual bonus โบนัสทุก ๆ 3 เดือน จ่าย 4 ครั้ง ใน 1 ปี และ โบนัสประจำปีอีก 1 ครั้ง

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

ค่าตอบแทนสูง

วิธีการสมัคร

ส่ง CV ทางอีเมล์ [email protected]