เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงาน therapist/ spa reception

โพส 08 Jul 2017

ธัญญารีย์ นวดแผนไทย และสปา

กระบี่ (อื่นๆ)


ร้านธัญญารีย์ นวดแผนไทย และสปา Concept: ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รายละเอียด : ร้านอยู่ใน community โชคชัยสี่ ลาดพร้าว บริเวณห้าง big-c ซึงมีกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน fitness, yoga, boxing center ร้านอาหาร สำนักงาน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ บริเวณรอบ เวลาเปิดปิด : 1030-2200 ประกันรายได้ 350บาท เริ่มเปิดทำการ เดือน สิงหาคม 2560 รับพนักงานดังนี้ 1 พนักงาน Therapist

 • บุคลิกดี มี service mind
 • มีทัศนคติทำงานเป็นทีมที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะการนวด หรือพื้นฐานการนวด หรือมีประสบการณ์การนวด แผนไทย นวดเท้า Swedish, aroma, deep tissue(sport) scrub , นวดหน้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ดี
 • พนักงาน Reception
 • จบ ม 6 ขึ้นไป
 • มี service mind, บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ดี

เอกสารการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกาศ และสำเนาการยื่นขอเอกสารเป็นพนักงานนวดจาก กระทรวงฯ (สำหรับพนักงาน therapist)
 • รูปถ่าย 1 ใบ
 • สำเนาอื่นๆ เช่น เปลี่ยนชื่อ สกุล

เงื่อนไขอื่นๆ ร้านไม่เก็บเงินประกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณธัญญ่า หมายเลข 0952049155/ 0648213059