เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

โพส 11 Jul 2017

บริษัท ทรัพย์มั่งมีซัพพลาย จๆกัด

กรุงเทพมหานคร (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั่วไป และประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำและสรุปรายงานให้หัวหน้างานทราบ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เวลาปฏิบัติงาน: 08.30น.-17.30น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-วันหยุดประจำปี

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
หรือ ส่งประวัติมาที่ Email [email protected]