เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานติดรถ

โพส 12 Jul 2017

บริษัท จิตนภัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


พนักงานติดรถส่งของ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามตกลง มีที่พัก มีประกันสังคม

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โทร 081 8405714 คุณสมหวัง