เมล็ดกาแฟคั่ว

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุุคคล

โพส 20 Jul 2017

Novotel Bangkok Sukhumvit 20

กรุงเทพมหานคร (งานทรัพยากรบุคคล)


รับสมัครนักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล เพศหญิง ระยะเวลาในการฝึกงาน: สิงหาคม - ธันวาคม 2017

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

อาหารฟรี 3 มื้อ
การฝึกอบรม

วิธีการสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นาย จิรเมธ พรหมจิตติพงศ์
Assistant Learning & Development Manager