เมล็ดกาแฟคั่ว

ช่างติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด

โพส 02 Aug 2017

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)

http://www.forwardsat.com/


รับสมัครช่างติดตั้งระบบจานดาวเทียม และกล้องวงจรปิด (ช่างสามารถขับรถได้พิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร

ติดต่อเบอร์โทร 02-743-7006,089-779-3805