เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานตรวจสอบสินค้า

โพส 05 Aug 2017

สมเจริญ เฟอร์นิเจอร์

ปทุมธานี (งานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics)

http://www.somcharoenfurniture.com


ลักษณะงาน :

  • งานประจำ
  • หน้าที่หลักคือ รับผิดชอบความเรียบร้อยของระบบคลังสินค้า
  • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย และฝ่ายขนส่งสินค้า
  • รับผิดชอบการออกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน :

  • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทำงาน และตรงต่อเวลา
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft word, excel
  • สามารถรับ-ส่ง ตอบคำถามลูกค้า และ supplier ทางอีเมล และ ไลน์ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความใฝ่รู้ที่จะพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีประกันสังคม และสามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามความสามารถในการทำงาน

วิธีการสมัคร

ติดต่อคุณเกวลิน 02-959-1173-5 หรือ email: [email protected]