เมล็ดกาแฟคั่ว

Front office staff

โพส 06 Aug 2017

Siam Piman Company Limted

กรุงเทพมหานคร (งานท่องเที่ยว/โรงแรม/ไกด์/ล่าม)

http://siampimanhotel.com


Able to speak,write,listen in English. The hotel is located on Ramkhamhaeng Road, Soi 170, Minburi

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

Service Charge provided

วิธีการสมัคร

Email