เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงาน

โพส 15 Aug 2017

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สตูล (งานธนาคาร/ประกันภัย/หุ้น)

http://muangthai.co.th


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตำแหน่งงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงานเบื้องต้นทุกตำแหน่ง ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และปรึกษาทางด้านการลงทุน และการฝากออมเพื่อทุนการศึกษาบุตร และโครงการสวัสดิการเงินล้านสร้างหลักประกันสำหรับหัวหน้าครอบครัว รวมทั้งดูแล และให้บริการลูกค้า ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการของทางบริษัท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายละเอียด ผลิตภัณฑ์และเอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท ติดต่อประสานงานด้านเอกสารระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ลักษณะงาน : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30น.. คุณสมบัติ - ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้งาน internet ได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสนใจในงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอข้อมูล
    - มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. Resume/ CV พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. หลักฐานการศึกษา และอื่นๆ (ถ้ามี) ติดต่อ : คุณณัฐธิดา พุฒคง ผู้จัดการเขตมารตฐาน เบอร์โทรศัพท์ 088-788-4904 , 095-565-0535

อีเมล : [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

รายได้ 10,000 บาท + เบี้ยขยัน + สวัสดิการบริษัท

วิธีการสมัคร

โทรนัดสัมภาษณ์งาน และเข้ามาสัมภาษณ์งานด้วยตนเอง