เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Support)

โพส 16 Aug 2017

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร (งานไอที/คอมพิวเตอร์)

www.http://ttrs.or.th


ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (www.ttrs.or.th) รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิค 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส-ป.ตรี คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานเป็น กะ เช้า 07.00-16.00, กะบ่าย 14.00-23.00 ป.ตรี จบใหม่เงินเดือนเริ่มที่ 15,000 บาท มีประสบการณ์สามารถขอเพิ่มได้ สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ได้ ใน 1 เดือน จะต้องเข้ากะ เสาร์-อาทิตย์ 1 ครั้ง ลักษณะงาน ดูแลระบบ Network, Hardware, Software

หน่วยงานนี้มีหน้าที่ให้บริการล่ามภาษามือทางไกลแก่คนหูหนวกเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหูดีได้ ผ่าน Smartphone, VDO Phone, Kiosk และ Web ท่านใดสนใจติดต่อที่ [email protected]

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ ประกันสังคม , ประกันสุขภาพ AIA, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

ส่งอีเมล์ประวัติส่วนตัวมาที่ [email protected]