เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ด้านงานอบรมสันทนาการกิจกรรมต่าง ๆ ** ด่วน **

โพส 17 Aug 2017

บริษัท เอส.ซี.พี. ซินดิเคท จำกัด 209/2-5 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-7573285 ต่อ 15 / 089-0690999

สมุทรปราการ (งานทรัพยากรบุคคล)


รายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานบริหารโครงการค่ายลูกเสือ ออกแบบหลักสูตรการอบรม กิจกรรมและสร้างเครือข่ายวิทยากร
 • ดูแลงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณี ต้อง Observe วิทยากร
 • ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • ค่ายลูกเสือ Champion Camp ถ.สระบุรี-เพชรบูรณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านการอบรม หรือบริหารโครงการงานอบรมอย่างน้อย 2 ปี
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ / ต่างจังหวัดได้
 5. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการอบรมได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
 7. สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย
 2. วุฒิการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ใบผ่านงาน)

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์ และสวัสดิการอื่น ๆ

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร
-สมัครโดยการ Walk In
-ส่ง Resume มาทาง E-mail