เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานขับรถ / พนักงานฝ่ายผลิตด้านการเกษตร

โพส 19 Aug 2017

บริษัท ชัยโยฟาร์ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมือง)


บริษัทฯดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่ง-ขายปลีก พืชผักปลอดสารพิษ เมล็ดพันธุ์ทุกชนิด และวัสดุอุปกรณ์โรงเรืองสำเร็จรูป

รับสมัครงาน: ตำแหน่ง: 1. พนักงานฝ่ายผลิตด้านการเกษตร จำนวน 4 อัตรา

    2. **พนักงานขับรถ** จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน:

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิต ในแผนกต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  2. ขับรถรับ-ส่งผลิตภัณฑ์ (เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ)
  3. งานอื่นๆ ทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  1. เพศชายหรือหญิง
  2. อายุ 20-40 ปี
  3. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ทำงานล่วงเวลาได้
  4. มีใบขับขี่ รถยนต์(เฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถ)
  5. หากมีฝีมือช่าง จะได้รับรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

- ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

หลักฐานการสมัคร :
1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
2. วุฒิการศึกษา
3. สำเนาใบขับขี่รถยนต์
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 1 ใบ