เมล็ดกาแฟคั่ว

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

โพส 06 Sep 2017

Outsource Contact Center

กรุงเทพมหานคร (งานทรัพยากรบุคคล)


สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ ด่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำสำนักงาน (ถ้ามีประสบการณ์ด้านคอลเซ็นเตอร์พิจารณาเป็นพิเศษ)

  1. วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  2. นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  3. กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
  4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดทำเอกสาร อุปกรณ์และสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  5. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการวฝึกอบรม
  6. มีทักษะการสอน การเป็นวิทยากรภายใน สถานที่ อาคารเอเวอร์กรีน ราชเทวี ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. รับจำนวน 1 อัตรานะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0979789426 จุ๊บแจง ขอบคุณมากคะ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

20,000 - 25,000