เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานดูแลผู้สูงวัย ผู้ป่วย

โพส 16 Sep 2017

บริษัท ฐิติมา การบริบาล จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


Thitima Care ต้องการรับสมัครพนักงาน ดูแล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทุกพื้นที่ทั่วไทย (ตามบ้านและโรงพยาบาลทั่วไป) โดยรับสมัครที่มีคุณวุฒิ. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร NURSE Aid (NA) 6 เดือน - 1 ปี หรือวุฒิ ป6 ม3 ม6 หรือ ปวช-ปวส ทุกสาขา หรือ เทียบเท่า

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

เงินเดือนประจำ หรือรายวัน. ประกันสังคม. OT. โบนัส

วิธีการสมัคร

ติดต่อ คุณฐิติมา 0995454651 และ คุณธนวัต 0999532651