เมล็ดกาแฟคั่ว

Chef (2อัตรา)

โพส 19 Sep 2017

Na Sook Resort

กระบี่ (งานอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก)

http://www.nasookkrabi.com


มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

สวัสดิการ อาหารฟรี 3มื้อ

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทางอิเมล์ [email protected]