เมล็ดกาแฟคั่ว

คนสวน

โพส 21 Sep 2017

บริษัท ซีเม็ธ จำกัด

สมุทรปราการ (งานส่งเอกสาร/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ)


คนสวน 1 ตำแหน่ง หญิง หรือ ชาย อายุ 20-50 ปี ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา เริ่มงานทันที งานดูแลสนาม รดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้า

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีที่พัก

วิธีการสมัคร

ติดต่อสมัครงาน โทร. 02 3847317-9