เมล็ดกาแฟคั่ว

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC

โพส 21 Sep 2017

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร (งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน)


ตำแหน่ง – พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ( 4 อัตรา) รายละเอียดงาน: • ทำงานตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่ • ตรวจสอบคุณภาพงานตามมาตรฐานที่กำหนดให้ได้ • ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า และวัตถุดิบ จัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์ • ประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท • หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร: • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน • เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 - ขึ้นอยู่กับประสพการณ์ • มีประสพการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพงานจิวเวลรี่ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งตอบแทนที่น่าสนใจ

มีโอที มีค่าอาหารทำโอที

วิธีการสมัคร

[email protected]